Line
Line LINE : @117lnsrj

Nature 3D

เป็นหญ้าเทียมที่มีขนาดความสูงของใบหญ้า 2-4 ซม. มีจุดเด่นในเรื่องของอายุการใช้ที่นานมากถึง 8 ปีเนื่องจากใบหญ้าเทียมและBacking มีความทนทานสูงมาก ตัวใบหญ้าเทียมถูกออกแบบให้มีลักษณะ U-Shape เพื่อให้ใบหญ้าตั้งฟูและดีดคืนตัวหลังจากมีการเดินเหยียบย่ำ และที่สำคัญหญ้าเทียมรุ่นนี้ยังถูกพัฒนาให้ไม่มีเงาสะท้อนจากแสงแดดอีกด้วย มีสีของเส้นใยให้เลือก 2 สี คือ แบบคล้ายมีหญ้าแห้งสีน้ำตาลปนอยู่ด้วย และแบบสีเขียวสดใสเหมือนหญ้าพึ่งขึ้นใหม่ๆ

Spectification
-ความหนาแน่นของของเส้นใย 10,000 Dtex
– แถวทอหญ้าเทียม (3 นิ้ว/8 แถวทอ)
– ถัก 18 ฝีเข็ม/10 ซม.
– ความสูงใบหญ้ามีให้เลือก 2-4 ซม.
– ขนาดขอ งแผ่นหญ้า 2×25 เมตร/1 ม้วน